شهر من؛ بندرترکمن

بندر ترکمن، لمیده بر ساحل آرام خلیج گرگان نخستین شهر مهندسى ساز ایران که هنوز خیابان هاى عریض و موازى آن پس از گذشت ۷۰ سال این ادعا را اثبات مى کند، فقط ۱۵ دقیقه با کوه هاى پوشیده از جنگل البرز شرقى و ۲۰ دقیقه با مناطق بیابانى شمال گلستان فاصله دارد. به همین دلیل مسافرانى که وارد آنجا مى شوند مى توانند بیشتر اقالیم موجود در ایران را در یک منطقه به تماشا بنشینند. علاوه بر آن وجود تپه ها و محوطه هاى باستانى درکنار مردم خونگرم ترکمن صحرا که اکثر ساکنان این شهرستان را تشکیل مى دهند بر زیبایى هاى آن افزوده است.

 سرزمینى که از بوى خوش سود دریا با عطر گل هاى نارنج و یاس فضاى آن پرشده، مسلماً جایى بى نظیر براى لذت بردن هر مسافر است، وقتى زنان و مردان آرام ترکمن را ببینند که به هر مسافرى که لازم باشد کمک مى کنند. اما این تنها گوشه اى از گنجینه صحراى ترکمن است که مسافران به آن دست یافته اند.

اسکله و دریا در غرب بندر ترکمن تکه اى از این گنجینه است. براى رسیدن به این اسکله باید پشت چراغ قرمز ریل راه آهن تهران - گرگان به انتظار نشست، براى زمانى که قطارى در راه باشد. بعد از رد شدن از روى ریل، جاده اى شروع مى شود که در ۲ طرف آن آب ایستاده و در امتداد آن اسکله بندرترکمن قرار دارد. در اسکله هم سکوهاى استراحت، ایستگاه قایق هاى موتورى و بازارچه ساحلى وجود دارد

 منبع:

 http://hojanepes.persianblog.ir

/ 0 نظر / 12 بازدید