آشنایی با شهرسازی

تحصیلات تکمیلی

این رشته برای ادامه تحصیل در سطح کارشناسی ارشد شامل دو گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری میباشد. شایان به ذکر است برنامه ریزی شهری خود شامل برنامه ریزی منطقه ای، روستایی، شهری و مدیریت شهری می باشد.

/ 0 نظر / 62 بازدید