تاریخ :  ۱۳٩۱/۱٢/٦
نویسنده :  رحمت الله

"دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفه ای در این وظیفه مهم زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازدو آن را کم سود و گاه زیان بخش می سازد".

"رهبر معظم انقلاب":: برچسب‌ها: بندرترکمن, شورای شهر بندرترکمن, رحمت اله خوجه, مشارکت
دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفه ای در این وظیفه مهم زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازدو آن را کم سود و گاه زیان بخش می سازد. "رهبر معظم انقلاب"
  :: رحمت الله