تصاویر و عکس هایی از بندرترکمن .........

------------------------------------------------------------------

عکس هایی از قوهای مهاجر به آبگیرهای فصلی حاشیه ی شهر بندرترکمن در فصل بارندگی سال 1391

---------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

دخالت جناح بندی ها و انگیزه های حزبی و گروهی و شخصی و طایفه ای در این وظیفه مهم زهر مهلکی است که شوراها را از کار می اندازدو آن را کم سود و گاه زیان بخش می سازد. "رهبر معظم انقلاب"
  :: رحمت الله